Карта на сайта

English
АЕЦ Козлодуй АЕЦ Козлодуй
АЕЦ Козлодуй АЕЦ Козлодуй
За централата Актуално Производство Безопасност Информационен център Кариери За децата Култура, спорт, отдих Полезни връзки Галерия
Начало » Безопасност » Лицензии за експлоатация
Блок 5
Лицензиран от Агенцията за ядрено регулиране за експлоатация до 06.11.2027 г.
Блок 6
Лицензиран от Агенцията за ядрено регулиране за експлоатация до 03.10.2029 г.
Учебно-тренировъчен център
Лицензиран до 2021 г. за:
- Извършване на специализирано обучение за дейности в ядрени съоръжения и в съоръжения, използващи източници на йонизиращи лъчения;
- Издаване на удостоверения за правоспособност за дейности в ядрени съоръжения и в съоръжения, използващи източници на йонизиращи лъчения.
Хранилище за сухо съхранение на отработено ядрено гориво
Лицензирано от Агенцията за ядрено регулиране за експлоатация до 28.01.2026 г.