Карта на сайта

English
АЕЦ Козлодуй АЕЦ Козлодуй
АЕЦ Козлодуй АЕЦ Козлодуй
За централата Актуално Производство Безопасност Информационен център Кариери За децата Култура, спорт, отдих Полезни връзки Галерия
Начало » Безопасност » Мисия OSART

Мисия OSART в “АЕЦ Козлодуй” ЕАД

По покана на правителството на Република България,  в периода от 26 ноември до 13 декември 2012 г., в “АЕЦ Козлодуй” ЕАД бе проведена мисия за преглед на експлоатационната безопасност (OSART – Operational Safety Review Team) на Международната агенция за атомна енергия (МААЕ). След приключването на партньорската проверка, всички направени препоръки и предложения от екипа международни експерти на МААЕ бяха внимателно прегледани и анализирани от ръководството на централата.
В съответствие с изискванията на програмата за провеждане на мисии OSART, осемнадесет месеца по-късно, в периода 23 – 27 юни 2014 г., екип на МААЕ осъществи последваща партньорска проверка (мисия OSART FOLLOW-UP) за оценка на постигнатият напредък от страна на централата по отношение на препоръките и предложенията от мисия OSART 2012. Екипът от международни експерти оцени много високо действията, предприети от “АЕЦ Козлодуй” ЕАД, и ефективността от тяхното изпълнение. Резултатите от последващата проверка потвърдиха, че експлоатационните практики на централата съответстват както на изискванията на стандартите по безопасност на МААЕ, така и на най-добрите международни практики.
Резултатите от проведената през 2012 г. в “АЕЦ Козлодуй” ЕАД мисия OSART и от последващата партньорска проверка (OSART FOLLOW-UP), осъществена през 2014 г., са представени в окончателния “ДОКЛАД ОТ ЕКИПА ЗА ПРОВЕРКА НА ЕКСПЛОАТАЦИОННАТА БЕЗОПАСНОСТ (OSART) НА АЕЦ “КОЗЛОДУЙ”, БЪЛГАРИЯ, 26 ноември – 13 декември 2012 г., ПОСЛЕДВАЩА МИСИЯ НА АЕЦ “КОЗЛОДУЙ”, БЪЛГАРИЯ, 23 – 27 юни 2014 г.”
В изпълнение на поетите отговорности за осигуряване на обективна информация за състоянието на безопасността на централата и следвайки политиката си на открита комуникация, ръководството на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД публикува доклада в интернет страницата на Дружеството.