Карта на сайта

English
АЕЦ Козлодуй АЕЦ Козлодуй
АЕЦ Козлодуй АЕЦ Козлодуй
За централата Актуално Производство Безопасност Информационен център Кариери За децата Култура, спорт, отдих Полезни връзки Галерия
Начало » Безопасност » Екологични оценки
Годишен доклад по наблюдение и контрол на въздействието на Специализиран подробен устройствен план (СПУП) на зона за превантивни мерки (ЗПЗМ) около АЕЦ “Козлодуй” върху околната среда за 2019 г.


Обобщена справка за съответствието на проекта на СПУП с основните резултати и препоръки в доклада за екологична оценка (ЕО) на Специализиран подробен устройствен план (СПУП) на зона за превантивни защитни мерки (ЗПЗМ) около АЕЦ “Козлодуй”, изготвена в съответствие с чл. 29 ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на Екологична оценка на планове и програми.

04.07.2014 г., “АЕЦ Козлодуй” ЕАД получи становище по ЕО на СПУП на ЗПЗМ
“АЕЦ Козлодуй” ЕАД получи Становище по екологична оценка за съгласуване на “Специализиран подробен устройствен план на зона за превантивни и защитни мерки около АЕЦ “Козлодуй”. С текста на становището може да се запознаете тук.


Решение № ЕО – 3/2012 за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка