Карта на сайта

English
АЕЦ Козлодуй АЕЦ Козлодуй
АЕЦ Козлодуй АЕЦ Козлодуй
За централата Актуално Производство Безопасност Информационен център Кариери За децата Култура, спорт, отдих Полезни връзки Галерия
Начало » Информационен център » Посетете ни

В АЕЦ “Козлодуй” се организират посещения на български и чуждестранни граждани и журналисти. Предвидена е и възможност за пряко запознаване със съоръженията на атомната електроцентрала, включително и в командните и в машинните зали на 5 и 6 блок.

Как се организират посещения в АЕЦ “Козлодуй”?
Необходимо е да изпратите писмо със заявката си, адресирано до Изпълнителния директор на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД, на e-mail info@npp.bg, info@old.kznpp.org, или на факс 0973 / 8 05 91, 0973 / 7 60 19, в срок от две седмици преди планираната дата, която трябва да е в работен ден. В писмото трябва да се съдържа информация за целта на посещението, броя на посетителите, както и координати за обратна връзка.
За всяко посещение се изготвя специална програма съобразно конкретния интерес на посетителите.

Кои обекти на АЕЦ “Козлодуй” са достъпни за външни посетители?
• Информационен център, в който можете да получите информационни материали, да видите филми и макети на съоръжения и др.
• Симулаторен комплекс, където е разположен пълномащабен симулатор на 1000-мегаватовите блокове
• Открита разпределителна уредба
• Отдел “Радиоекологичен мониторинг”
• Командни и машинни зали на 5 и 6 блок
За посещения на спрените 1 – 4 блок е необходимо да сe обръщате към Информационния център на Държавно предприятие “Радиоактивни отпадъци” на e-mail: info_center@dprao.bg или на тел. 0973 / 8 00 96.

Има ли ограничения за броя на посетителите?
Общият брой посетители в командните зали на 5 и 6 блок за едно посещение не може да надхвърля 20 души. За останалите обекти ограничението е до 50 души.

Кога може да бъде посетена АЕЦ “Козлодуй”?
Информационният център е отворен за посетители във всеки работен ден от 8.00 до 16.00 часа. Посещенията на обекти на централата се организират в работни дни през цялата година и приключват до 15.30 часа.
Посещения в командните и в машинните зали на 5 и 6 блок не се организират в периодите, когато се извършва планов годишен ремонт (предварителна информация можете да получите на тел. 0973 / 7 21 00 и 0973 / 7 27 68).

Ден на отворени врати
Желаещите да разгледат АЕЦ “Козлодуй” имат тази възможност и по време на Дните на отворени врати, организирани два пъти годишно.

Датата, когато се организира Ден на отворени врати (обикновено в съботен ден), се обявява предварително чрез средствата за масова информация и в секция “Актуално”, “Новини” в сайта на централата.

Допълнителна информация за организиране на посещения в АЕЦ “Козлодуй”  можете да получите на тел. 0973 / 7 21 00 и 0973 / 7 27 68.