Карта на сайта

English
АЕЦ Козлодуй АЕЦ Козлодуй
АЕЦ Козлодуй АЕЦ Козлодуй
За централата Актуално Производство Безопасност Информационен център Кариери За децата Култура, спорт, отдих Полезни връзки Галерия
Начало » Информационен център » Издания

СПИСАНИЕ "ПЪРВА АТОМНА"

2020

Брой 1 Брой 2
Брой 32019

Брой 1 Брой 2 Брой 3

Брой 4 Брой 5 Брой 6

2018

Брой 1Брой 2Брой 3
Брой 4Брой 5Брой 6

2017


Брой 1Брой 2Брой 3
Брой 4Брой 5Брой 6

2016
Брой 1Брой 2

Брой 3Брой 4

Брой 5

Брой 6

2015


Брой 1Брой 2

Брой 3


Брой 4


Брой 5


Брой 6

2014

Брой 1Брой 2

Брой 3

Брой 4Брой 5Брой 6

 

2013Брой 1

Брой 2

Брой 3

Брой 4

Брой 5

Брой 6

2012


Брой 1

Брой 2

Брой 3

Брой 4

Брой 5

Брой 6

2011

Брой 1

Брой 2

Брой 3

Брой 4

Брой 5

Брой 6

2010

Брой 1

Брой 2

Брой 3

Брой 4

Брой 5

Брой 6

2009

Брой 1

Брой 2

Брой 3
Брой 4

Брой 5

Брой 6

2008

Брой 1

Брой 2

Брой 3
Брой 4

Брой 5

Брой 6


2007


Брой 1

Брой 2

Брой 3
Брой 4

Брой 5

Брой 6

2006


Брой 1

Брой 2

Брой 3
Брой 4

Брой 5

Брой 6

2005


Брой 1

Брой 2

Брой 3
Брой 4

Брой 5

Брой 6

2004


Брой 1

Брой 2

Брой 3
Брой 4

Брой 5
PA_04_06.jpg
Брой 6

2003


Брой 1

Брой 2

Брой 3
Брой 4

Брой 5

Брой 6

2002


Брой 6ГОДИШНИ ОТЧЕТИ2019

2018

2017

2016

2015
Annual_Report_2014_bg_KozloduyNPP
2014
KozloduyNPP_AR_2013.jpg
2013
KozloduyNPP_AR_2012.jpg
2012
2011

януари - юни 2011

2010
2009

2008

2007
2006

2005

2004
2003

2002

ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ

Съобщение от 26.10.2016 г.

В изпълнение на разпоредбите на Наредба № 2/17.09.2003 г. на Комисията по финансов надзор (КФН) за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа, уведомяваме, че „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД, в качеството си на дружество, чиято дейност се регулира от Закона за енергетиката и съответно има задължение за разкриване на информация по ЗППЦК, е сключила договор № 867000025/20.10.2016 г. с предмет „Предоставяне на информационни услуги и разпространение на регулирана по смисъла на ЗППЦК информация, по начин, който гарантира изпълнението на законовите задължения за разпространяване на информацията към обществеността, съгласно изискванията на чл.43а, от Наредба №2 на КФН с „Инфосток“ АД, гр. София, в качеството му на специализирана финансова медия, по смисъла на чл.43a, ал.2 от същата наредба. Информацията е публично достъпна на:

http://www.infostock.bg/infostock/control/announcement

http://www.infostock.bg/infostock/control/issueannouncements/NPPK-NL

Финансов отчет за 2018 г.

Финансов отчет за 2017 г.

Финансов отчет за 2016 г.

Финансов отчет за 2015 г.

Финансов отчет за 2014 г.

Финансов отчет за 2013 г.

Финансов отчет за 2012 г.

Финансов отчет за 2011 г.

Финансов отчет за 2010 г.

Финансов отчет за 2009 г.

Финансов отчет за 2008 г.

Финансов отчет за 2007 г.

Финансов отчет за 2006 г.

Финансов отчет за 2005 г.