Карта на сайта

English
АЕЦ Козлодуй АЕЦ Козлодуй
АЕЦ Козлодуй АЕЦ Козлодуй
За централата Актуално Производство Безопасност Информационен център Кариери За децата Култура, спорт, отдих Полезни връзки Галерия
Начало » Актуално » Новини » архив на новините » Ноември 2019
21.11.2019 С ОБЩО УЧЕНИЕ АЕЦ „КОЗЛОДУЙ” УЧАСТВА В „ЗАЩИТА 2019”

На 19 и 20 ноември в АЕЦ „Козлодуй” се проведе общо учение в рамките на Националното пълномащабно учение „Защита 2019”.
Целта бе да се провери готовността на органите за управление и силите за реагиране да действат в синхрон при възникване на евентуална авария, както и да се оцени ефективността на действията и процедурите за защита на населението. 
В сценария на занятието бяха симулирани поредица от хипотетични инциденти и откази на оборудване в различни обекти на ядрените съоръжения. Събитията бяха пресъздадени от оперативната смяна на Пълномащабния симулатор за блокове с реактори тип ВВЕР-1000 в Учебно-тренировъчния център на АЕЦ „Козлодуй”. Проверена бе техническата изправност на системата за оповестяване, инсталирана в 12-километровата зона за неотложни защитни мерки на атомната електроцентрала. С помощта на софтуерни програми в Центъра за управление на авариите бяха направени изчисления за вероятностните радиологични последици въз основа на параметрите, описани в сценария на тренировката. В реално време бяха регистрирани данни за състоянието на околната среда чрез мобилните лаборатории за радиоекологичен мониторинг. В хода на учението беше извършена и практическа евакуация на част от персонала на централата, а превозните средства, напускащи територията на АЕЦ, преминаваха „дезактивация” на изградените за целите на занятието контролно-пропускателни пунктове. Тествани бяха готовността за оказване на долекарска, първа и последваща медицинска помощ, както и взаимодействието в оперативен план с Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението (ПБЗН) – АЕЦ „Козлодуй”.
В двудневните занятия в атомната централа участваха дежурните по аварийния план, медици от Служба „Трудова медицина”, експерти от различни подразделения на АЕЦ – Електропроизводство – 2, Открита разпределителна уредба, Безопасност, Радиоекологичен мониторинг, Информационен център, Връзки с обществеността и др. Те работиха в тясна координация помежду си и с екипите на над 30 държавни, регионални и местни институции, взели участие в тренировката.
В Националното пълномащабно учение „Защита 2019” се включиха всички аварийни структури на Единната спасителна система на България. Техните действия протекоха на различни места в цялата страна – на площадката на атомната централа, в обединените контролно-пропускателни пунктове, изградени за целите на учението в с. Хърлец (обл. Враца), с. Лехчево (обл. Монтана), гр. Кнежа (обл. Плевен) и др., в щабовете за защита при бедствия на национално, областно и общинско ниво в София, Враца, Монтана, Козлодуй и Мизия, в Аварийния център на Агенцията за ядрено регулиране, във ведомствените щабове на министерствата в столицата и др.
Аварийно-спасителните дейности по време на „Защита 2019” бяха проследени от контрольори и наблюдатели от Министерство на вътрешните работи, Главна дирекция ПБЗН, Московския регионален кризисен център на Световната асоциация на ядрените оператори (WANO), Международната агенция за атомна енергия и посолството на Япония у нас.
Мащабното учение потвърди изграденото добро взаимодействие между екипите на атомната централа и структурите на Единната спасителна система, готовността за стриктно спазване на процедурите, както и наличието на необходимата подготовка за експедитивно оповестяване, анализиране, оценка и овладяване на извънредни ситуации.

обратно към новини архив