Карта на сайта

English
АЕЦ Козлодуй АЕЦ Козлодуй
АЕЦ Козлодуй АЕЦ Козлодуй
За централата Актуално Производство Безопасност Информационен център Кариери За децата Култура, спорт, отдих Полезни връзки Галерия
Начало » Актуално » Новини » архив на новините » Октомври 2019
14.10.2019 50 ГОДИНИ ОТ ПЪРВАТА КОПКА НА АЕЦ „КОЗЛОДУЙ”

Преди 50 години, на 14 октомври 1969 г., е положено началото на изграждането на АЕЦ „Козлодуй”.
Първата копка на площадката на бъдещата първа атомна електроцентрала на България е направена от министъра на строежите и архитектурата (1968-1971) Пенчо Кубадински.
Конкретният акт, с който се поставя началото на българската ядрена енергетика, е подписването на 15 юли 1966 г. на спогодба за сътрудничество между България и тогавашния Съветски съюз за изграждането на атомна електроцентрала. Започва проучване на 27 площадки, разположени на различни места в страната. След подробен технико-икономически анализ е избрана площадката на р. Дунав в близост до Козлодуй. На 1 ноември 1968 г., с разпореждане №413 на Министерския съвет, е одобрен идейният проект за строежа на АЕЦ.
На 6 април 1970 г. започва изграждането на главния корпус на АЕЦ „Козлодуй” с дължина 240 м, ширина 105 м и височина 40 м. В него са разположени реакторната зала, машинното отделение, вентилационният център и електрическите устройства. Изграждат се строителна база, медицински пункт, лаборатории и др. От самото начало на строителните работи до пуска на първи блок се работи без прекъсване – на 3 смени.
На 24 юли 1974 г., в 22:02 ч. първи блок е включен в енергосистемата на България.
През следващите години до 2 август 1991 г., когато е паралелът на шести блок с електроенергийната система, са изградени и въведени в експлоатация останалите блокове на атомната централа.
С произведените от ядрените мощности общо над 625 милиона мегаватчаса, при спазване на всички изисквания за безопасност, АЕЦ „Козлодуй” се утвърждава като основен производител на електроенергия в страната и ключов фактор за надеждността на националната енергийна система.

01_01_14_10_1969_PenchoKubadinski_purva_kopka_KZNPP_01.jpg

01_02_14_10_1969_PenchoKubadinski_purva_kopkaKZNPP.jpgобратно към новини архив