Карта на сайта

English
АЕЦ Козлодуй АЕЦ Козлодуй
АЕЦ Козлодуй АЕЦ Козлодуй
За централата Актуално Производство Безопасност Информационен център Кариери За децата Култура, спорт, отдих Полезни връзки Галерия
Начало » Актуално » Новини » архив на новините » Февруари 2016
11.02.2016 ИНФОРМАЦИОННО СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с разпространявана в общественото пространство информация за „безотговорно”  пенсиониране на „около 200 висококвалифицирани специалисти в АЕЦ „Козлодуй” и в ДП „Радиоактивни отпадъци”  в „съвсем непродължителен срок”, и за възможност за възникване на „опасности”  вследствие на това, ръководството на „АЕЦ Козлодуй” ЕАД би искало да направи няколко уточнения с цел коректното информиране на обществеността по тази тема.
Атомната електроцентрала „Козлодуй” винаги стриктно е спазвала и спазва законите на Република България, в това число – и трудовото законодателство. Предприятието традиционно провежда социално отговорна политика към своите работници и служители, които са нашата най-ценна инвестиция и на които се дължат всички досегашни успехи на дружеството. По повод цитираните по-горе твърдения фактите са следните:
От 01.12.2015 г. до 11.02.2016 г., на основание чл. 328, ал. 1, т. 10 от Кодекса на труда (КТ), по инициатива на работодателя са прекратени трудовите договори на шест работници и служители, които са придобили, но не са упражнили правото си на ранно пенсиониране по първа и втора категория труд. 
Безопасността е ръководен принцип при изпълнение на всички дейности в АЕЦ „Козлодуй”, който включва и поддържането и развитието на човешките ресурси. Това твърдение се доказва от над 40-годишната безаварийна работа на атомната централа. През всички тези десетилетия не е прецедент естественият процес на пенсиониране на колеги и заместването им от млади хора с нужната квалификация и умения, след преминаване на необходимото обучение за съответното работно място. Така само през 2015 г. АЕЦ „Козлодуй” е дала възможност за професионална реализация на 96 младежи до 30-годишна възраст, което представлява 45% от новоназначените през годината. Това красноречиво показва стремежа към наемането на работа на млади хора и към развитието на човешките ресурси като значим фактор за бъдещата безопасна и надеждна експлоатация на ядрените съоръжения.


обратно към новини архив