Карта на сайта

English
АЕЦ Козлодуй АЕЦ Козлодуй
АЕЦ Козлодуй АЕЦ Козлодуй
За централата Актуално Производство Безопасност Информационен център Кариери За децата Култура, спорт, отдих Полезни връзки Галерия
Начало » Актуално » Новини » архив на новините » Август 2015
21.08.2015 ИНФОРМАЦИОННО СЪОБЩЕНИЕ

По повод медийни публикации, свързани с обявена от атомната централа открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Осигуряване на самолетни билети за превоз на пътници с въздушен транспорт при служебни пътувания в чужбина на лица, командировани от “АЕЦ Козлодуй” ЕАД”, заявяваме следното:

Разходите за повечето от участията на българските ядрени експерти в международни професионални форуми са за сметка на атомната централа, което налага да се търси оптимален начин за осигуряване на пътуванията.

При избора на изпълнител на тази услуга, както и на всички останали, стриктно се спазват разпоредбите на българското законодателство в областта, в случая – Закона за обществени поръчки. Откритата процедура с уникален код № 00353-2015-0205 е достъпна в Портала за обществени поръчки и на интернет страницата на АЕЦ “Козлодуй”.

С цел коректно сравнение и оценка на предложените в офертите тарифи за определяне на изпълнител на обществената поръчка в съответствие с обявения критерий за оценка (най-ниска цена), дестинациите в поканата са обособени в две групи. В едната са най-често използваните при участието на АЕЦ “Козлодуй” в общи мероприятия с партньори от МААЕ (Виена), WANO (центровете на организацията в Москва, Атланта, Токио, Париж и Лондон), Евратом (Европейската общност за атомна енергия, контролирана от Европейския съюз), атомни централи и други международни организации. Тази група има по-голяма тежест при формиране на крайната оценка. В другата група са включени по-рядко използвани дестинации.

Горди сме да заявим, че представители на АЕЦ “Козлодуй”, като доказани и уважавани в световната професионална общност експерти, непрекъснато са канени и участват в редица международни мисии, проверки и работни срещи в атомни централи от различни страни. От своя страна, АЕЦ “Козлодуй” има честта да бъде домакин на много подобни прояви и да посреща чуждестранни специалисти от цял свят. Освен това, българската атомна централа е постоянен член, включително и на управителните органи, на множество авторитетни международни организации. От тук произтича задължението й ежегодно да участва в работата на десетки конференции, асамблеи, съвещания, комисии, работни групи и други професионални форуми.

Именно установеното международно сътрудничество, чрез обмяна на опит, знания, добри практики и открито колегиално партньорство, е пътят, по който се постига постоянно повишаване на безопасността – задължително условие за развитието на съвременната ядрена енергетика.обратно към новини архив