Карта на сайта

English
АЕЦ Козлодуй АЕЦ Козлодуй
АЕЦ Козлодуй АЕЦ Козлодуй
За централата Актуално Производство Безопасност Информационен център Кариери За децата Култура, спорт, отдих Полезни връзки Галерия
Начало » Актуално » Новини » архив на новините » Юли 2015
15.07.2015 УСПЕШНО СЕ ИЗПЪЛНЯВАТ ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРОЕКТА ЗА ПРОДЪЛЖАВАНЕ НА СРОКА НА ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА 5 БЛОК

Работна среща с представители на консорциум “АО Русатом Сервис – ОАО Концерн Росенергоатом – EdF” и съвещание на Ръководния комитет по договора за реализиране на втория етап от проекта за продължаване на срока на експлоатация на 5 енергоблок на АЕЦ “Козлодуй” се проведоха в атомната централа на 8 и 9 юли.
На срещите бе отчетен големият обем дейности по проекта, изпълнени по време на плановия годишен ремонт на 5 блок, даващи основа за успешното завършване в предвидения срок на последващите анализи и разчети за обосноваване на продължаването на срока на експлоатация над проектния му ресурс.
Отчетено бе, че предвиденият металоконтрол на технологичното оборудване и контролът на строителните конструкции са изпълнени в пълен обем. Обсъдени бяха резултатите от извършените обследвания, свързани с реакторната установка, топломеханичното оборудване, помпи, арматура, дизелгенераторна станция, полярен кран, презареждаща машина, подземни тръбопроводи, синхронни генератори, сгради и съоръжения. Предварителните оценки показват, че основното оборудване е в много добро състояние и са налице необходимите условия  за продължаване на срока на експлоатация на блока над проектния му ресурс.
По време на двете заседания бяха докладвани дейностите по изпълнение на термохидравличните разчети на:
• параметрите на реакторната установка за обосноваване на съпротивлението срещу крехко разрушаване;
• нестационарни режими при нормални условия на експлоатация;
• анализи на цикличната якост на оборудването и тръбопроводите на реакторната установка;
• параметрите при режими с нарушаване на нормалните експлоатационни условия и при проектни аварии;
• парогенератори;
• неутронния флуенс върху корпуса на реактора, вътрешнокорпусните устройства и закрепващите елементи;
• радиационното енергоотделяне във вътрешнокорпусните устройства и в оборудването на шахтата на реактора.
Участниците в срещите констатираха, че проектът се изпълнява съгласно утвърдения график, а по най-важната задача – извършване на обследвания, анализи, оценка и обосновка на ресурса на реакторната установка, дейностите изпреварват планираните срокове.
Ръководният комитет по договора изрази задоволство от хода на дейностите и от пълната мобилизация на персонала на централата и на Консорциума за завършване в планираните срокове на всички предвидени мероприятия по договора за удължаване на срока на експлоатация на 5 блок.


обратно към новини архив