Карта на сайта

English
АЕЦ Козлодуй АЕЦ Козлодуй
АЕЦ Козлодуй АЕЦ Козлодуй
За централата Актуално Производство Безопасност Информационен център Кариери За децата Култура, спорт, отдих Полезни връзки Галерия
Начало » Актуално » Новини » архив на новините » Май 2015
02.05.2015 ИНФОРМАЦИОННО СЪОБЩEНИЕ

Във връзка с изразени в публичното пространство становища относно технико-икономическото състояние и финансовия статус на АЕЦ “Козлодуй”, ръководството на дружеството би искало да възрази срещу така изнесените факти. 
Действително “АЕЦ Козлодуй” ЕАД значително подобри финансовите си показатели след отделянето на дружеството от състава от НЕК ЕАД през 2000 г., и продължава да поддържа стабилно състояние въпреки настъпилите промени и трудностите в сектора. 
Условията преди и след началото на либерализацията на пазара са коренно различни, което наложи до голяма степен оптимизация на производството и изпълнението на дейностите, както и позволи повишаване на приходите чрез пазарна реализация. Прилагайки принципите на равнопоставеност и прозрачност, чрез продажбите на свободния пазар АЕЦ “Козлодуй” своевременно си осигурява необходимите средства за обезпечаване на всички изисквания за безопасна експлоатация съгласно действащите лицензии. 
Ситуацията в регулирания сегмент, където цените и количествата се определят от КЕВР, е доста по-различна. Към момента 40 % от произвежданата от централата енергия се доставят на НЕК в качеството му на Обществен доставчик, на цена от 29,75 лв./MWh. Регулираната цена е значително под производствената себестойност, но именно благодарение на нея при формирането на енергийния микс се компенсират високите цени на други производители. Отчитайки неблагоприятните условия, в които е поставен НЕК – да изкупува приоритетно енергията от тези производители, ролята на АЕЦ “Козлодуй” е ключова като гарант за сигурността на доставките и за поносими цени на електроенергията за битовия потребител. 
Предвид състоянието на сектора към момента, отразило се в най-голяма степен на НЕК ЕАД, двете дружества чрез постоянен диалог и взаимно разбиране търсят алтернативи за нормални търговски отношения, в това число смекчаване на последиците от неритмичните плащания от страна на НЕК на доставяните количества електроенергия. В тази връзка има споразумения за плащанията, съобразени с финансовите нужди на АЕЦ “Козлодуй” относно изпълняваните дейности. Предприетите мерки за финансова стабилизация на НЕК ЕАД са основание да се очаква подобряване на условията за плащане и към АЕЦ “Козлодуй”. 
Към днешна дата може да се обобщи, че АЕЦ “Козлодуй” винаги и в срок заплаща за извършени доставки и услуги по сключени договори, както и текущите си задължения от нормативен характер.  
Технико-икономическите разчети (разходи, цени, приходи) в бизнес плана за развитие на дружеството за следващите 5 години показват, че АЕЦ “Козлодуй”  безпроблемно може да обезпечи необходимите средства за изпълнение на производствената, ремонтната и инвестиционна програма, паралелно с програмата за удължаване срока на експлоатация на 5 и 6 блок в планирания и съгласуван с Агенцията за ядрено регулиране обем. 
Ръководството на централата ясно осъзнава отговорността, която поема за реализиране на крупните инвестиционни проекти с национално значение, социалната функция на дружеството и оценява усилията на персонала за поддържане на надеждна и безопасна експлоатация, съответстваща на международните изисквания. 
Положителните отзиви за нивото на експлоатация, поддръжката, ядрено-горивния цикъл и други важни аспекти от дейността на централата от провежданите ежегодно международни партньорски проверки, доказват недвусмислено високото ниво на безопасност и стабилност на централата. 
обратно към новини архив