Карта на сайта

English
АЕЦ Козлодуй АЕЦ Козлодуй
АЕЦ Козлодуй АЕЦ Козлодуй
За централата Актуално Производство Безопасност Информационен център Кариери За децата Култура, спорт, отдих Полезни връзки Галерия
Начало » Актуално » Новини » архив на новините » Септември 2014
26.09.2014 ИНФОРМАЦИОННО СЪОБЩЕНИЕ

След вписването в Търговския регистър на промени в управлението и встъпвайки в длъжност, новият изпълнителен директор на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД Димитър Ангелов се запозна с част от производствените програми и други, определящи състоянието на централата, документи.

Като основна електрогенерираща мощност, гарантираща стабилност на енергийната система, особено през есенно-зимния сезон, изключително важно е АЕЦ “Козлодуй” да извърши планираните ремонтни дейности качествено и в определения срок. За съжаление, очаквайки да види и декларираното от г-н Генов „прекрасно състояние на централата”, г-н Ангелов беше изненадан от констатирани няколко тревожни проблема, които не потвърждават твърдението на освободения директор на централата.

В проведените разговори и в документи г-н Ангелов е констатирал пропуски в подготовката и в изпълнението на плановия годишен ремонт на 6-ти енергиен блок на атомната централа. След спиране на блока за планов годишен ремонт са установени проблеми с охлаждането на статорната намотка на турбогенератора, а именно теч на охлаждащ дестилат. Въпреки това все още не са предприети адекватни действия, не е определено състоянието на дефекта и не са предприети съответстващите технологични действия за отстраняването му. Ако подготовката на основния ремонт на 6-ти енергиен блок беше изпълнена в необходимия обем и в планираните срокове, то вече трябваше да е подменен въпросният статор на генератора със специално доставения нов от завода производител. В такъв случай нямаше да има необходимост от отстраняване на дефекта, застрашаващ спазването на планираните срокове за ремонт и въвеждане в работа на блока. Въпреки реализираната доставка на нов статор и най-вече като следствие от неизпълнената подготвителна дейност, в последния момент подмяната му е отменена по искане на АЕЦ “Козлодуй” поради технологична неготовност. В момента се прави експертна оценка на дефекта и се подготвя технология за отстраняването му. Този проблем може да доведе до удължаване на предварително планирания график за ремонт, забавяне и неспазване на крайния срок.

Заместник изпълнителният директор по техническите въпроси на АЕЦ преди два дни е подал заявление за освобождаване, което е било прието веднага от бившия изпълнителен директор на централата.

Въпреки нееднократно заявяван приоритет за удължаване срока на експлоатация на 5-ти и 6-ти енергоблок, бившето ръководство на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД е допуснало 4 месечно забавяне в сроковете при изпълнението на мероприятията по удължаване на ресурса им. Това закъснение в графика ще затрудни съществено изпълнението на тази особено отговорна и приоритетна за енергийния сектор задача и ще компрометира спазването на крайния срок. За преодоляване на проблемите се изискват срочни управленски решения и спешни действия, които новото ръководство на централата ще предприеме веднага.

Констатациите само по тези два проблема в никакъв случай не говорят за “прекрасно състояние на централата”, както ни убеждаваше предишното ръководство на АЕЦ “Козлодуй”.обратно към новини архив