Карта на сайта

English
АЕЦ Козлодуй АЕЦ Козлодуй
АЕЦ Козлодуй АЕЦ Козлодуй
За централата Актуално Производство Безопасност Информационен център Кариери За децата Култура, спорт, отдих Полезни връзки Галерия
Начало » Актуално » Новини » архив на новините » Август 2014
01.08.2014 Информационно съобщение

На 31 юли 2014 г. бяха потвърдени постигнатите договорености в рамките на преговорите по условията на Акционерно споразумение между „АЕЦ Козлодуй – Нови мощности“ ЕАД, „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД и „Уестингхаус Електрик Къмпани“ ЛЛС по проекта „Изграждане на нова ядрена мощност в АЕЦ „Козлодуй“.
Одобряване от следващото правителство ще бъде условие Акционерното споразумение да влезе в сила.
Това постановява решение от заседание на Министерски съвет от 30 юли 2014 г., на което бе одобрен доклад на министъра на икономиката и енергетиката във връзка със сключването му. Акционерното споразумение влиза в сила окончателно след одобряване от следващото правителство, в т.ч. на Споразумението за финансов модел и на Договора за проектиране, инженеринг, доставка и строителство, по съответния надлежен ред. Подготовката на последните два документа все още не е стартирала.
Преговорите по Акционерното споразумение са проведени и завършени в периода януари – юли 2014 г. от създадена със заповед № 92-04/4 от 16.01.2014 г. на Изпълнителния директор на „Български Енергиен Холдинг” ЕАД Група за управление на проекта.
Акционерното споразумение е етап от проекта „Изграждане на нова ядрена мощност в АЕЦ „Козлодуй“.
За влизане в сила на споразумението е уговорена поредица от предварителни условия, сред които решение на министъра на околната среда и водите за одобрение на Доклада за оценка на въздействието върху околната среда; решение на Министерски съвет на България по чл. 45 от Закона за безопасното използване на ядрена енергия и получаване на всички разрешителни, прилагани в Европейския съюз и в България, необходими за реализацията на проекта.
В Акционерното споразумение се предвижда дяловото участие в проектната компания – „АЕЦ Козлодуй – Нови мощности“ ЕАД, да бъде в пропорция 70% за „АЕЦ Козлодуй” ЕАД и 30% за „Уестингхаус Електрик Къмпани“ ЛЛС.
Планира се проектът да се финансира основно от експортни кредитни агенции, имащи опит в енергетиката на България, както и с други международно приети финансови инструменти.
Споразумението е конструирано по начин, предоставящ множество защити за българския акционер. Разработването на проекта е разделено на отделни етапи и инвестиционните решения на акционерите за всеки етап са обвързани с изпълнението на ключови предварителни условия – национални и европейски законови изисквания, финансови и търговски условия и др.
Преди изпълнението на ключовите условия и получаване на потвърждение от различните финансови институции за отпускането на финансов ресурс за проекта няма да се поръчва оборудване и да се извършват строителни дейности.
В споразумението не са дискутирани държавни гаранции и дългосрочни договори за изкупуване на електрическа енергия.
За избор на строител на новата ядрена мощност се предвижда да се проведе открит международен търг.
След съгласуване с „Уестингхаус Електрик Къмпани“ ЛЛС, което предстои, Акционерното споразумение ще бъде публикувано в сайта на „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД.


обратно към новини архив