Карта на сайта

English
АЕЦ Козлодуй АЕЦ Козлодуй
АЕЦ Козлодуй АЕЦ Козлодуй
За централата Актуално Производство Безопасност Информационен център Кариери За децата Култура, спорт, отдих Полезни връзки Галерия
Начало » Актуално » Новини » архив на новините » Ноември 2013
21.11.2013 ПОРЕДНА УСПЕШНА СТЪПКА ПО ПЪТЯ КЪМ 7 БЛОК

DOVOS_20_11.JPG

От 14 до 20 ноември бяха проведени пет срещи за обществено обсъждане на Доклада за оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) на инвестиционно предложение: “Изграждане на нова ядрена мощност от най-ново поколение на площадката на АЕЦ “Козлодуй”. Срещите, организирани от “АЕЦ Козлодуй – Нови мощности” ЕАД, дъщерно дружество на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД, се състояха в общински центрове в 30-километровата зона около атомната централа – Оряхово (14 ноември), Мизия (15 ноември), Вълчедръм (18 ноември), Хайредин (19 ноември) и Козлодуй (20 ноември).
По време на обществените обсъждания Ивайло Нинов – началник-отдел “Инвестиционно проектиране и инженеринг” в “АЕЦ Козлодуй – Нови мощности” ЕАД, запозна присъстващите с компанията възложител и с проекта. Инвестиционното предложение включва проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на нова ядрена мощност от най-ново поколение (III или III+), с леководен реактор с вода под налягане, с инсталирана електрическа мощност от около 1200 MW.
Основното внимание в рамките на обществените обсъждания бе съсредоточено върху съдържанието и резултатите от Доклада за ОВОС и от оценката на съвместимостта на инвестиционното предложение. Те бяха подробно разгледани от инж. Цветанка Димитрова и от проф. Румяна Мечева – представители на консорциума “Дикон-Аксиона Инж.”, на който през ноември 2012 г. бе възложено изготвянето на Доклада за ОВОС с приложенията към него.
На срещите и в петте общини присъстваха представители на местната власт, жители на съответните населени места, експерти от екипа, подготвил Доклада за ОВОС, от “АЕЦ Козлодуй – Нови мощности” ЕАД и от “АЕЦ Козлодуй” ЕАД. В общественото обсъждане в гр. Козлодуй със свои въпроси и становища се включиха и представители на множество неправителствени организации.
По време на обсъжданията бяха представени всички постъпили до момента писмени становища и въпроси, на които присъстващите експерти дадоха изчерпателни и компетентни отговори.обратно към новини архив