Карта на сайта

English
АЕЦ Козлодуй АЕЦ Козлодуй
АЕЦ Козлодуй АЕЦ Козлодуй
За централата Актуално Производство Безопасност Информационен център Кариери За децата Култура, спорт, отдих Полезни връзки Галерия
Начало » Актуално » Новини » архив на новините » Юли 2013
31.07.2013 Провеждане на консултации по доклад за екологична оценка

В съответствие със законовите изисквания "АЕЦ Козлодуй" ЕАД публикува на страницата си в Интернет нетехническо резюме на Доклада за екологична оценка на проект на Специализиран подробен устройствен план (СПУП) за зоната за превантивни защитни мерки (ЗПЗМ). Пълният текст на проекта на СПУП на ЗПЗМ, Докладът за екологична оценка с всички приложения към него, както и нетехническото резюме на Доклада за екологична оценка са на разположение на интересуващите се на адрес: гр. Козлодуй, Община Козлодуй и кметство Хърлец, всеки работен ден от 9:00 до 17:00 часа.

Съобщение
Нетехническо резюмеобратно към новини архив