Карта на сайта

English
АЕЦ Козлодуй АЕЦ Козлодуй
АЕЦ Козлодуй АЕЦ Козлодуй
За централата Актуално Производство Безопасност Информационен център Кариери За децата Култура, спорт, отдих Полезни връзки Галерия
Начало » Актуално » Новини » архив на новините » Май 2013
30.05.2013 ПИЛОТНО ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОЕКТ CORONA

На 29 май 2013 г. в АЕЦ “Козлодуй” започна двудневен курс по международния проект CORONA*, който е част от стартиралото на 27 май в Института за ядрени изследвания и ядрена енергетика към БАН пилотно обучение на тема “Разработване на Учебен план за неядрени специалисти и подизпълнители по основи на спецификата на технологията ВВЕР”. Проектът CORONA има за цел създаване на регионален център за компетенции в областта на технологията ВВЕР (водо-водни енергийни реактори).
В обучението участват 30 представители на училища, медии, научни институти, държавни институции и други организации от България, Русия, Украйна, Унгария, Финландия и Чехия, които нямат специализирано образование в ядрената област.
Пилотното обучение цели да се тестват разработените до момента по проекта учебни материали и да се получи обратна връзка за оценка и усъвършенстване на учебнaта програма.
В Учебно-тренировъчния център на АЕЦ “Козлодуй” курсистите ще бъдат запознати с понятието култура на безопасност и процесът на нейното развитие; с описанието на АЕЦ, оборудвани с реактори тип ВВЕР; с общите правила за реагиране в случай на радиационна авария. Участниците в обучението ще посетят машинната зала на 6 блок, циркулационна помпена станция, ще се запознаят със системите за химична обработка на водата и с пълномащабния симулатор на блокове с реактори ВВЕР-1000.
След положен изпит курсистите ще получат сертификати за успешно завършване на обучението.
____________________________________
* Проектът се финансира от Седма рамкова програма на Европейския съюз по Споразумение за безвъзмездно финансиране № 295999  и се осъществява от консорциум, съставен от 11 различни организации от 8 страни и от Съвместния изследователски център към Европейската комисия. АЕЦ “Козлодуй” е координатор на проектните дейности.
Основните цели на CORONA са: разработване на унифицирани учебни схеми по всички аспекти на ВВЕР технологията за различни целеви групи; хармонизиране на националните изисквания и условия за подготовка на персонал за тази технология с европейските програми за специализирано обучение; повишаване на безопасността и на ефективността на ядрените инсталации с технологията ВВЕР чрез специализирано първоначално и непрекъснато обучение на участващия в експлоатацията персонал; оказване на съдействие при осъществяване на научни, изследователски и приложни инициативи в ядрената област и др.
обратно към новини архив