Карта на сайта

English
АЕЦ Козлодуй АЕЦ Козлодуй
АЕЦ Козлодуй АЕЦ Козлодуй
За централата Актуално Производство Безопасност Информационен център Кариери За децата Култура, спорт, отдих Полезни връзки Галерия
Начало » Актуално » Новини » архив на новините » Март 2013
06.03.2013 В АЕЦ СЕ ПРОВЕДЕ СЕМИНАР НА WANO – МЦ

От 4 до 6 март в АЕЦ “Козлодуй” се проведе международен семинар, организиран от Московския център на Световната асоциация на ядрените оператори (WANO – МЦ). Темата бе “Оценка на ефективността на анализа на използването на експлоатационния опит и коригиращите мероприятия. Оценка на ефективността на коригиращите мероприятия от изпълнение на препоръките на SOER1”. Семинарът бе открит от заместник изпълнителния директор на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД Александър Николов.
В работата на тридневния форум участваха 25 експерти от WANO – МЦ, от научни институти, компании от ядрената индустрия и атомни централи от Русия, Украйна, Иран, Чехия и Словакия. Участие взеха и специалисти от българската АЕЦ – от отдел “Ядрена безопасност и радиационна защита” в управление “Безопасност”; от “Производствено-технически отдел” – управление “Експлоатация”; от отдел “Контрол и анализ” в Електропроизводство – 2; от отдел “Подготовка и контрол качеството на ремонта” – направление “Ремонт”.
В първия и втория ден на семинара участниците представиха практиката на своите компании в използването на съобщения за събития със значим експлоатационен опит. Днес – 6 март, бяха обсъдени документи SOER и такива за експлоатационен опит. В рамките на програмата експертите направиха обход на командната и на машинната зала на 1000-мегаватовия пети блок.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1SOER – (Significant Operating Experience Report) – съобщения за събития със значим експлоатационен опит. Това са съобщения, обединяващи няколко значими подобни събития от различни централи, по които Централната група по анализ на експлоатационния опит OECT към WANO извършва задълбочен анализ на причините заедно с представители на централите. В резултат на съвместната работа се издава общ документ, съдържащ препоръки, чието изпълнение се проверява по време на партньорските проверки (Peer Review).
обратно към новини архив