Карта на сайта

English
АЕЦ Козлодуй АЕЦ Козлодуй
АЕЦ Козлодуй АЕЦ Козлодуй
За централата Актуално Производство Безопасност Информационен център Кариери За децата Култура, спорт, отдих Полезни връзки Галерия
Начало » Актуално » Новини » архив на новините » Декември 2012
19.12.2012 Кръгла маса на тема “Орхуската конвенция и ядрената енергетика” се състоя в АЕЦ

На 18 декември в АЕЦ “Козлодуй” се проведе кръгла маса на тема “Орхуската конвенция* и ядрената енергетика”, организирана от атомната електроцентрала и Фондацията за околна среда и земеделие (ФОСЗ). Срещата е част от инициативите, които съпътстват Европейската кръгла маса, посветена на същата тема, и се проведе със съдействието на Министерство на околната среда и водите.
Форумът бе открит от изпълнителния директор на атомната централа Валентин Николов и от Албена Симеонова – председател на ФОСЗ. Валентин Николов подчерта съществения екологичен принос на АЕЦ “Козлодуй” – ежегодно работата на 1000-мегаватовите 5 и 6 блок спестява вредното въздействие на близо 20 млн. тона въглероден диоксид, около 900 хил. тона серен диоксид, 60 хил. тона азотни оксиди и 40 хил. тона прах, съдържащ естествена радиоактивност. Наред с това изпълнителният директор на АЕЦ изтъкна значимата роля на Дружеството за местната общност – като социалноотговорна организация атомната централа непрекъснато подпомага съседните общини в усилията им за подобряване на благосъстоянието на живеещите в региона.
Модератори на форума бяха д-р Сергей Цочев – председател на Агенцията за ядрено регулиране и председателят на ФОСЗ Албена Симеонова. Сред обсъдените теми бяха: Орхуската конвенция и участието на обществеността при вземане на решения, оказващи въздействие върху околната среда; стрес тестовете, проведени на атомните централи в Европейския съюз през 2011 г.; аспекти на управлението на радиоактивни отпадъци.
В кръглата маса взеха участие Владимир Уручев – заместник-председател на съвета на директорите на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД и депутат от Европейския парламент, доц. д-р Димитър Тонев – директор на Института за ядрени изследвания и ядрена енергия към БАН, Ян Хаверкамп от Грийнпийс, представители на Министерство на икономиката, енергетиката и туризма, на Министерство на околната среда и водите, на “Български енергиен холдинг” ЕАД, на Националния център по радиобиология и радиационна защита към Министерството на здравеопазването, на Държавно предприятие “Радиоактивни отпадъци”, кметовете на общините Оряхово, Лом и Козлодуй, експерти от атомната електроцентрала, представители на национални и международни неправителствени организации – Фондация за околна среда и земеделие, Българска антиядрена коалиция, Екофорум за устойчиво развитие, Асоциация на свободното слово “Анна Политковская”, Световен фонд за дива природа WWF, Грийнпийс, Мутадис – Франция, Български атомен форум (БУЛАТОМ), Българско ядрено дружество и др.
В края на срещата участниците бяха единодушни, че конструктивните и открити дискусии са били полезни за всички, а честният диалог при обсъждане на различните гледни точки е в интерес на цялото общество.

* Орхуската конвенция е в сила от 30 октомври 2001 г. и се основава на презумпцията, че по-високата обществена осведоменост и участие по въпросите на околната среда ще подобрят нейното опазване. Замисълът на конвенцията е да помогне да се защити правото на всяко лице от сегашните и бъдещите поколения да живее в среда, подходяща за неговото здраве и благосъстояние. За тази цел тя предвижда действия в три области: осигуряване на достъп на обществеността до информация за околната среда, съхранявана от държавните органи; насърчаване на участието на обществеността в процеса на вземане на решения, засягащи околната среда; разширяване на условията за достъп до правосъдие по въпроси на околната среда.
обратно към новини архив