Карта на сайта

English
АЕЦ Козлодуй АЕЦ Козлодуй
АЕЦ Козлодуй АЕЦ Козлодуй
За централата Актуално Производство Безопасност Информационен център Кариери За децата Култура, спорт, отдих Полезни връзки Галерия
Начало » Актуално » Новини » архив на новините » Декември 2012
17.12.2012 “АЕЦ КОЗЛОДУЙ” ЕАД ПОДПИСА ДОГОВОР ПО ПРОЕКТ “НОВО НАЧАЛО – ОТ ОБРАЗОВАНИЕ КЪМ ЗАЕТОСТ”

Днес, 17 декември, Валентин Николов – изпълнителен директор на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД, подписа рамков договор за осигуряване на заетост по проект “Ново начало – от образование към заетост”* с Камелия Лозанова – изпълнителен директор на Агенцията по заетостта. На официалната церемония в Информационния център на АЕЦ присъстваха Даниела Накова – директор на „Регионална служба по заетостта”, Монтана, и Маринела Николова – директор на Дирекция “Бюро по труда” – Козлодуй.
С подписването на договора АЕЦ “Козлодуй” ще осигури възможност дипломирани безработни младежи да получат професионален опит и практически компетенции по своята специалност чрез провеждане на стаж в най-голямото електропроизводствено предприятие в България. Предстои да бъдат сключени трудови договори с 44 младежи. Те ще бъдат разпределени в различни структурни звена на атомната електроцентрала: седемнадесет – в дирекция “Производство”; единадесет – в дирекция “Икономика и финанси”; шестима – в управление “Администрация и контрол”; по петима – в дирекция “Безопасност и качество” и в дирекция “Развитие и модернизации”.
Досега с участието си в проекта, в периода февруари – декември 2012 г., “АЕЦ Козлодуй” ЕАД осигури стаж на десет млади специалисти, който бе проведен в дирекция “Производство” и в дирекция “Икономика и финанси”. С включването си в проекта атомната централа, един от най-големите работодатели в България, отново доказва, че социалната отговорност в нейната политика включва и специално внимание към младите хора в страната, на които за в бъдеще ще разчита и при реализацията на проекта за изграждане на нова ядрена мощност.
–––––––––––––––––––––––––––
*“Ново начало – от образование към заетост” е проект по Оперативна програма “Управление на човешките ресурси” 2007–2013, който се финансира от Европейския социален фонд. Целта е да се предостави възможност на безработни младежи до 29-годишна възраст, завършили средно или висше образование, без трудов стаж по специалността и регистрирани в Дирекция ”Бюро по труда”, да стажуват по придобитата си специалност при работодател.

Камелия Лозанова, Валентин Николов и Маргарита Мънкова – главен счетоводител на АЕЦ “Козлодуй” 
(отляво надясно)
обратно към новини архив