Карта на сайта

English
АЕЦ Козлодуй АЕЦ Козлодуй
АЕЦ Козлодуй АЕЦ Козлодуй
За централата Актуално Производство Безопасност Информационен център Кариери За децата Култура, спорт, отдих Полезни връзки Галерия
Начало » Актуално » Новини » архив на новините » Декември 2012
13.12.2012 ЗАВЪРШИ МИСИЯТА OSART В АЕЦ “КОЗЛОДУЙ”

На 13 декември 2012 г. в АЕЦ “Козлодуй” приключи мисията OSART* на Международната агенция по атомна енергия (МААЕ). По време на мисията, която започна на 26 ноември, бе направен преглед на експлоатационната безопасност на 1000-мегаватовите 5 и 6 блок на базата на стандартите за безопасност на Агенцията. Тринадесетте експерти от екипа на МААЕ осъществиха задълбочена проверка в девет области: “Управление, организация и администрация”, “Обучение и квалификация”, “Експлоатация”, “Ремонт”, “Инженерно осигуряване”, “Експлоатационен опит”, “Радиационна защита”, “Химия”, “Аварийно планиране и аварийна готовност”.
На заключителната среща с ръководството на централата и с партньорите от АЕЦ, работили в областите на проверката, присъстваха д-р Сергей Цочев – председател на Агенцията по ядрено регулиране, и Владимир Уручев – заместник-председател на Съвета на директорите на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД и депутат в Европейския парламент.
Изпълнителният директор на АЕЦ Валентин Николов подчерта, че в българската атомна електроцентрала безопасността е издигната във водещ приоритет, на който е подчинена работата на целия персонал. Той увери екипа на МААЕ, че заключенията от мисията ще залегнат в бъдещите планове за развитие и за усъвършенстване на дейностите в АЕЦ, и изрази своето удовлетворение от факта, че отбелязаните добри практики в работата на централата ще станат достояние на световната професионална общност. Валентин Николов благодари на специалистите от всички нива в АЕЦ “Козлодуй” за положените усилия и подчерта, че за реализирането на набелязаните нови цели и задачи ръководството ще продължи да разчита на тяхната компетентност и професионализъм. “Нашата централа има заслужената репутация на безопасна и високоефективна генерираща мощност и това се дължи на изградения висококвалифициран и отдаден на работата си екип”, акцентира Валентин Николов.
Специални благодарности бяха отправени към екипа на Международната агенция за обективността и атмосферата на взаимно сътрудничество по време на проверката.
Предварителен доклад, съдържащ основните наблюдения и заключения на експертите на МААЕ, беше предаден от ръководителя на екипа Габор Вамош на изпълнителния директор на атомната електроцентрала. В него под формата на “Технически бележки” са обобщени направените препоръки, предложения и констатираните добри практики и силни страни. Финалният доклад от мисията OSART ще бъде предоставен на правителството на Република България в тримесечен период.

*Програмата OSART (Operational Safety Review Team – Екип за преглед на експлоатационната безопасност), е създадена от МААЕ през 1982 г. В рамките на тази програма на държавите членки се предоставят консултации и помощ с цел повишаване безопасността на атомните централи. Мисията в АЕЦ “Козлодуй” бе 174-та поред от стартирането на Програмата.обратно към новини архив