Карта на сайта

English
АЕЦ Козлодуй АЕЦ Козлодуй
АЕЦ Козлодуй АЕЦ Козлодуй
За централата Актуално Производство Безопасност Информационен център Кариери За децата Култура, спорт, отдих Полезни връзки Галерия
Начало » Актуално » Новини » архив на новините » Юни 2012
20.06.2012 СЪОБЩЕНИЕ

На свое заседание на 11 април 2012 г. Министерският съвет на Република България даде принципно съгласие за предприемане на действия, необходими за изграждане на нова ядрена мощност в АЕЦ "Козлодуй".
В изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и на чл. 4, ал. 2 на Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Ръководството на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД уведомява засегнатото население за своето инвестиционно намерение

"ИЗГРАЖДАНЕ НА НОВА ЯДРЕНА МОЩНОСТ ОТ НАЙ-НОВО ПОКОЛЕНИЕ НА
ПЛОЩАДКАТА НА АЕЦ "КОЗЛОДУЙ".

Построяването и въвеждането в експлоатация на нова ядрена мощност ще допринесе в дългосрочен план за:
- Осигуряване на надежден източник на електроенергия, гарантиращ електроенергийния баланс на страната;
- Максимален икономически ефект и минимален риск при доставката на енергийни ресурси;
- Диверсификация на енергоизточниците;
- Поддържане на приемливи и стабилни цени на електроенергията;
- Осигуряване на надежден източник на електроенергия, неизхвърлящ парникови емисии в околната среда;
- Възможност за продажба на квоти парникови емисии на трети страни;
- Възможност за износ на електроенергия.
В изпълнение на изискванията на Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, информацията е изпратена до Министъра на околната среда и водите.
Пълният текст на подаденото уведомление за инвестиционно намерение е на разположение всеки ден от 8:00 до 16:00 часа в периода 18 юни 2012 г. – 18 юли 2012 г. в сградата на общината в гр. Козлодуй, стая 109, и в Дом на енергетика.
С текста на уведомлението може да се запознаете тук.обратно към новини архив