Карта на сайта

English
АЕЦ Козлодуй АЕЦ Козлодуй
АЕЦ Козлодуй АЕЦ Козлодуй
За централата Актуално Производство Безопасност Информационен център Кариери За децата Култура, спорт, отдих Полезни връзки Галерия
Начало » Актуално » Новини » архив на новините » Март 2012
14.03.2012 АЕЦ „Козлодуй” се присъедини към българската мрежа на глобалния договор на ООН

На 9 март 2012 г. „АЕЦ Козлодуй” ЕАД се присъедини към Българската мрежа на Глобалния договор на ООН*, с което декларира готовността си да спазва и прилага неговите 10 универсални принципа за социална отговорност и опазване на околната среда в своята всекидневна дейност.

Атомната електроцентрала ще кандидатства за въвеждането на два стандарта – ISO 26000 „Социална отговорност” и Investors in Рeople (Инвестиране в хората). Постигането на тези цели ще бъде признание за АЕЦ – един от най-големите работодатели в България, като компания, сред чиито приоритети са корпоративната социална отговорност и ангажиментът към човешкия капитал.

Присъединяването на АЕЦ „Козлодуй” към Българската мрежа на Глобалния договор на ООН е доказателство, че поддържането на високо ниво на безопасност и опазването на околната среда чиста за идните поколения са от първостепенна важност в политиката за управление на Дружеството.

*Стартът на Глобалния договор е даден от генералния секретар Кофи Анан на Световния икономически форум в Давос, Швейцария през 1999 г. Инициативата призовава компаниите да възприемат 10 универсални принципа в областта на човешките права, трудовите стандарти, околната среда и борбата с корупцията и да ги приложат в своите бизнес стратегии и във всекидневната си работа. Договорът е платформа за обмяна на знания и диалог с активното участие и подкрепа на компании, специализираните организации на ООН, бизнес асоциации, неправителствени и синдикални организации за насърчаване на обществената отговорност на бизнеса и етичните бизнес стандарти. Чрез своя ангажимент по отношение на всеобщо възприети ценности и чрез минимизирането на негативните ефекти от своята стопанската дейност компаниите могат да дадат своя принос за превръщането на глобализацията в позитивна сила.

Сертификатобратно към новини архив