Карта на сайта

English
АЕЦ Козлодуй АЕЦ Козлодуй
АЕЦ Козлодуй АЕЦ Козлодуй
За централата Актуално Производство Безопасност Информационен център Кариери За децата Култура, спорт, отдих Полезни връзки Галерия
Начало » Актуално » Новини » архив на новините » Ноември 2011
24.11.2011 ОБЩО АВАРИЙНО УЧЕНИЕ В АЕЦ “КОЗЛОДУЙ”

Днес, 24 ноември, на площадката на АЕЦ “Козлодуй” бе проведено общо аварийно учение. Това бе второто за 2011 г. занятие за проверка на цялостната аварийна подготовка, предвидено в Графика за провеждане на учения и тренировки в АЕЦ. Целта бе да се установи степента на подготвеност на персонала по Аварийния план на централата за организиране и координиране на действията на аварийните екипи в случай на възникване на “Обща авария”.
Съгласно изготвения план-сценарий за провеждане на учението нормалната работа на ядрените съоръжения и на общостанционните обекти на площадката на централата е “нарушена” от силно хипотетично “земетресение” със земно ускорение, което значително надвишава проектното ниво. В резултат на това “събитие” от енергийната система на страната се изключват хилядамегаватовите 5 и 6 блок. “Земетресението” предизвиква “пълна загуба на електрозахранване” на АЕЦ “Козлодуй” и “изхвърляне” на радиоактивна пара от първи контур на 5 блок, която се задържа в херметичния обем на блока.
В хода на общото аварийно учение бе проиграно изпълнението на мерките, предвидени в Аварийния план на централата. Предприети бяха всички необходими действия за овладяване на “аварийното събитие”. По време на тренировката беше тествана информационната система в Центъра за управление на аварии, новата оповестителна система в зоната за превантивни защитни мерки и в зоната за неотложни защитни мерки, както и осигуряването на захранване с мобилен дизелгенератор. Обект на проверка беше степента на сработване на аварийните екипи. Проверена бе и координацията на съвместните действия с регионалните и националните структури на Агенцията за ядрено регулиране, Главна дирекция “Пожарна безопасност и защита на населението” (“ПБЗН”) към Министерството на вътрешните работи и областните дирекции на “ПБЗН” във Враца и Монтана, Министерството на икономиката, енергетиката и туризма, кметствата на общините Козлодуй и Мизия.
Тренировката изпълни ролята си да провери реакциите в случай на авария и доказа, че всички звена адекватно изпълняват задачите си по овладяване на ситуацията. Предстои детайлно обсъждане на резултатите от учението и анализиране на аварийната готовност на всички структури, участвали в него.обратно към новини архив