Карта на сайта

English
АЕЦ Козлодуй АЕЦ Козлодуй
АЕЦ Козлодуй АЕЦ Козлодуй
За централата Актуално Производство Безопасност Информационен център Кариери За децата Култура, спорт, отдих Полезни връзки Галерия
Начало » Актуално » Новини » архив на новините » Юни 2011
21.06.2011 ИНФОРМАЦИОННО СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с цитирани в медиите изказвания на участници в конференцията  Преход в енергетиката под знака на климатичните промени и изчерпване на ресурсите, организирана от Германо-българската индустриално-търговска камара и Гьоте институт, бихме искали да заявим следното.

По отношение на цената на ядрената енергия и включените в нея разходи:
“АЕЦ Козлодуй” ЕАД реализира електроенергията си на двата сегмента на пазара – на регулирания пазар по цени и квоти, определени от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР), и на либерализирания пазар по свободно договорени цени.
Цените, които ДКЕВР определя и по които “АЕЦ Козлодуй” ЕАД продава електроенергия на обществения доставчик, се формират съгласно “Наредба за регулиране на цените на електрическата енергия”. Като ценообразуващ елемент се признават разходите за вноски във фонд “Извеждане от експлоатация на ядрени съоръжения” (ИЕЯС) и фонд “Радиоактивни отпадъци” (РАО), с които се финансират дейности по управление на РАО.
Ежегодно АЕЦ “Козлодуй” начислява около 100 млн. лв., както следва: 3% от приходите от електроенергия за фонд “РАО” и 7.5% от приходите от електроенергия за фонд “ИЕЯС”. От създаването на фондовете през 1999 г. до м. май 2011 г. във фондoвете са отчислени общо 1,3 млрд. лв., като натрупването на средства продължава.
Очевидно е, че в никакъв случай не може да се твърди, че разходите за отработено ядрено гориво и демонтиране на оборудване остават “скрити”.
По отношение на преоценката на вероятността от аварии в АЕЦ:
В момента в АЕЦ “Козлодуй” се подготвят и изпълняват стрес тестове, а окончателният доклад от провеждането им ще е готов през есента. Ако резултатите покажат, че е необходимо да се предприемат допълнителни действия, те ще бъдат отчетени в нашите планове.
Засега ние не разполагаме с цитираната  на конференцията оценка на математици за вероятността от аварии и поради тази причина не можем да я коментираме.обратно към новини архив