Карта на сайта

English
АЕЦ Козлодуй АЕЦ Козлодуй
АЕЦ Козлодуй АЕЦ Козлодуй
За централата Актуално Производство Безопасност Информационен център Кариери За децата Култура, спорт, отдих Полезни връзки Галерия
Начало » Актуално » Новини » архив на новините » Май 2011
30.05.2011 ПРОГРАМА ЗА ЛЕТНИ СТАЖОВЕ В “АЕЦ КОЗЛОДУЙ” ЕАД ЗА 2011 ГОДИНА

“АЕЦ Козлодуй” ЕАД набира студенти за платени летни стажове по специалности, както следва:

Изисквания към кандидатите:
• завършен ІІІ курс с успех минимум 4.50 по някоя от изброените специалности;
• владеене на чужд език;
• компютърна грамотност;
• да нямат здравословни противопоказания за работа в среда с йонизиращи лъчения.

Условия за провеждане на стажа
Продължителност – четири работни седмици, в периода от 25.07.2011 г. до 19.08.2011 г.
В периода на стажа студентите разработват проект по тема, определена съвместно с ръководителя на структурното звено, в което са разпределени. В края на периода стажантите представят презентации по разработения проект.
Стажът е платен, с осигурена безплатна храна за времето на провеждането му и с възможност за ползване на служебните автобуси, срещу закупена от стажанта карта.
Преди започване на стажа студентите са длъжни да се явят на медицински преглед в Службата по трудова медицина на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД, съгласно изискванията за работа в среда с йонизиращи лъчения.

Начин за кандидатстване и необходими документи:
Документите за кандидатстване са:
1. автобиография по образец;
2. уверение с успех от последно завършен семестър от висшето учебно заведение, където се обучава студента.
Срок за подаване на документи – от 01.06.2011 г. до 30.06.2011 г. /вкл./.
Документи се приемат в Деловодството на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД или на
e-mail: aec_podbor@npp.bg

Ръководителите на структурни звена, в които ще се провеждат стажовете, ще изберат подходящите кандидати след подбор по документи. Избраните стажанти ще бъдат уведомени лично по телефон до 15.07.2011 г.
Забележка: Неодобрените кандидати могат да проведат неплатен стаж след подаване на молба до изпълнителния директор

За допълнителна информация можете да се обръщате към г-жа Снежа Кръстева - експерт в отдел “ЧР” – тел. 35-04, e-mail: SSKrasteva@npp.bgобратно към новини архив