Карта на сайта

English
АЕЦ Козлодуй АЕЦ Козлодуй
АЕЦ Козлодуй АЕЦ Козлодуй
За централата Актуално Производство Безопасност Информационен център Кариери За децата Култура, спорт, отдих Полезни връзки Галерия
Начало » Актуално » Новини » архив на новините » Октомври 2010
21.10.2010 Информационно съобщение

В допълнение към предоставената досега информация и отчитайки получените въпроси, свързани с увеличението на продължителността на плановия годишен ремонт на 6-ти блок на АЕЦ “Козлодуй”, съобщаваме следното.
По време на плановия годишен ремонт на 6-ти блок на АЕЦ “Козлодуй” с мощност 1000 MW, който беше започнат на 18.09.2010 г., при провеждане на проверка на оборудването на горния блок (капак) на реактора бяха открити дефекти във вид на пукнатини на три чохъла на приводите на СУЗ*  (защитни тръби на елементите от системата за управление и защита на реактора). Тези чохли бяха заменени с резервни.
Информация за появилите се дефекти е изпратена на конструктора и производител на оборудването – ОАО ОКБ “Гидропресс”.
В ОАО ОКБ “Гидропресс” бе разработена програма за анализиране на възникналите дефекти, в резултат на която в АЕЦ “Козлодуй” бяха командировани компетентни специалисти. В рамките на посочената програма в ОАО ОКБ “Гидропресс” и в АЕЦ “Козлодуй” е проведен комплекс от дейности, включващ:
• допълнителна разчетна обосновка;
• допълнителни експериментални изследвания на аналогични приводи (пълномащабни модели);
• анализ на конструкцията;
• металографски изследвания;
• определяне на химичния състав на материала и неговите механични свойства.
По резултатите от проведените дейности беше взето решение за провеждане на допълнителна проверка на всички чохли на 6-ти блок  на АЕЦ “Козлодуй”, чрез методите на ултразвуков и капилярен контрол. Проверката установи наличие на индикации на дефекти в метала на 31 чохъла. На основание на това беше взето решение за подмяна с нови на всичките 61 бр. чохли на приводите на СУЗ на 6-ти блок на АЕЦ “Козлодуй”.
На 20.10.2010 г., след проведено проучване и преговори между българската страна и Росатом, стана възможно доставката на комплекта от чохли да се изпълни до събота – 23.10.2010 г.
Отчитайки времето, необходимо за доставката и монтажа на чохлите на приводите на СУЗ и последващите предпускови операции, продължителността на плановия годишен ремонт на 6-ти блок на АЕЦ “Козлодуй” ще бъде удължена до 06.11.2010 г.
Няма изменение на радиационния фон в района на АЕЦ “Козлодуй”.

  *Чохлите на приводите на СУЗ са разположени на капака на реактораобратно към новини архив