Карта на сайта

English
АЕЦ Козлодуй АЕЦ Козлодуй
АЕЦ Козлодуй АЕЦ Козлодуй
За централата Актуално Производство Безопасност Информационен център Кариери За децата Култура, спорт, отдих Полезни връзки Галерия
Начало » Актуално » Новини » архив на новините » Май 2010
14.05.2010 Летни студентски стажове в АЕЦ “Козлодуй”

От 17 май АЕЦ “Козлодуй” стартира прием на документи за кандидатстване в Програма за платени летни студентски стажове за 2010 г. За нея ще бъдат приети 25 студенти по следните специалности:
  • Технически науки: ядрена енергетика, електроника, ядрена техника и ядрена енергетика; електроенергетика и електрообзавеждане; автоматика; топлотехника; хладилна техника и технологии с насоченост вентилации
  • Природни науки, математика и информатика: инженерна физика; инженерна химия; химия; радиохимия; компютърни науки; софтуерно инженерство; информатика
  • Социални, стопански и правни науки: право; икономика на индустрията; стопанско управление; финанси; икономика на търговията; международни отношения; маркетинг и мениджмънт; счетоводство и контрол; връзки с обществеността; масмедии и комуникации
        Кандидатите за стажантската програма трябва да отговарят на следните изисквания: завършен ІІІ курс с успех минимум 4.50 по някоя от гореизброените специалности; владеене на чужд език; компютърна грамотност; да нямат здравословни противопоказания за работа в среда с йонизиращи лъчения.
        Стажовете ще бъдат с продължителност до четири работни седмици в периода от 5 юли до 27 август 2010 г., с начало по желание на студента. Студентите ще разработват проект по тема, определена съвместно с ръководителя на структурното звено, в което се провежда стажът. В края на периода разработените проекти ще бъдат представени от студентите.
        Стажът е платен, с осигурена нощувка в гр. Козлодуй и безплатна храна за времето на стажа. След подбор по документи избраните стажанти ще бъдат уведомени лично по телефон до 25 юни 2010 г.
        Неодобрените кандидати могат да проведат неплатен стаж след подаване на молба до изпълнителния директор на централата.
        Документите за кандидатстване за Програмата за платени летни студентски стажове за 2010 г. на АЕЦ “Козлодуй” – автобиография по образец и уверение от висшето учебно заведение, където се обучава студентът, се приемат от 17 май до 11 юни 2010 г. включително в деловодството на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД или на e-mail: SSKrasteva@npp.bg. Допълнителна информация може да се получи от отдел “Човешки ресурси”, Снежа Кръстева – експерт, на тел. 0973/7-35-04, или на e-mail SSKrasteva@npp.bg.

обратно към новини архив