Карта на сайта

English
АЕЦ Козлодуй АЕЦ Козлодуй
АЕЦ Козлодуй АЕЦ Козлодуй
За централата Актуално Производство Безопасност Информационен център Кариери За децата Култура, спорт, отдих Полезни връзки Галерия
Начало » Актуално » Новини » архив на новините » Септември 2009
04.09.2009 АЕЦ “Козлодуй” чества своята 35-годишнина

На 4 септември се навършват 35 години от деня на официалното откриване на АЕЦ “Козлодуй” през 1974 г., с което България става първата страна в Югоизточна Европа и сред първите в света, усвоила ядрената технология за производство на електроенергия. Изграждането и въвеждането в експлоатация на ядрените мощности на атомната електроцентрала се осъществява на три етапа:

1970 – 1975 г. – енергоблокове 1 и 2, с водо-водни реактори ВВЕР-440 (модел В-230), с два независими канала на системите за безопасност. На 24.07.1974 г. първи енергоблок е включен в паралел с енергийната система на България, а втори блок – на 26.08.1975 г.

1973 – 1982 г. – енергоблокове 3 и 4, с водо-водни реактори ВВЕР-440 (усъвършенстван модел В-230), с трикратна резервираност на системите за безопасност. Трети блок е включен в паралел с енергийната система на 17.12.1980 г., четвърти – на 17.05.1982 г.

1980 – 1991 г. – енергоблокове 5 и 6, с реактори ВВЕР-1000 (модел В-320), с херметична защитна обвивка и с трикратна резервираност на системите за безопасност. На 29.11.1987 г. 1000-мегаватовият пети енергоблок е включен в паралел с енергийната система на страната. Включването в паралел на шести блок е на 02.08.1991 г.

От 4.7% през 1974 г., когато работи само първи блок, делът на АЕЦ “Козлодуй” в националното електропроизводство постепенно нараства и през 2002 г., с шест работещи ядрени блока, достига 47.3% с рекордното количество 20 221 719 мегаватчаса. В края на същата година първи и втори блок са спрени от експлоатация с решение на Министерския съвет, в изпълнение на поетите ангажименти на страната в процеса на преговорите за присъединяване към Европейския съюз, а трети и четвърти са спрени в края на 2006 г.
С двата 1000-мегаватови блока в експлоатация (5 и 6 блок) и днес АЕЦ “Козлодуй” продължава да бъде най-големият производител на електроенергия в страната и региона, и осигурява над една трета от общото национално производство.
През изминалите 35 години, от пуска на първи блок през 1974 г. до края на август 2009 г., атомната централа е произвела 472 509 252 мегаватчаса електроенергия. Това производство, в сравнение с производството от местни горива, е спестило на хората и на околната среда вредното въздействие на над 600 милиона тона въглероден диоксид, 25 милиона тона серен диоксид, 2 милиона тона азотни оксиди и 1 милион тона прах.
За да отпразнуват постигнатото през годините, на 4 септември в Дома на енергетика в гр. Козлодуй  се събраха настоящи и бивши специалисти и ръководители на атомната централа, български и чуждестранни партньори. Специални почетни отличия  получиха тези работници и служители, които са започнали работа в АЕЦ “Козлодуй” преди 35 години и продължават да работят в АЕЦ и до днес.обратно към новини архив