Карта на сайта

English
АЕЦ Козлодуй АЕЦ Козлодуй
АЕЦ Козлодуй АЕЦ Козлодуй
За централата Актуално Производство Безопасност Информационен център Кариери За децата Култура, спорт, отдих Полезни връзки Галерия
Начало » Актуално » Новини » архив на новините » Януари 2009
19.01.2009 Съобщение до медиите

Във връзка с тиражирани през последните дни в медиите неверни твърдения, свързани с АЕЦ “Козлодуй”, държим да заявим следното:

1. Категорично не е вярно твърдението, че 5 и 6 блок са модернизирани с пари от Европейския съюз.
Финансирането на Програмата за модернизация (реализирана в периода 1998 – 2007 г.) на 1000-мегаватовите блокове се осъществява със собствени средства на АЕЦ “Козлодуй” (в размер на 180 млн. евро) и чрез кредитиране от международни финансови и банкови институции – Евратом, Росексимбанк (Русия) и Ситибанк (САЩ).
Голяма част от кредитите вече са изплатени изцяло със средства на АЕЦ “Козлодуй”.
От кредита към Евратом, на стойност 212,5 млн. евро, АЕЦ е изплатила 47 926 163 евро. Кредитът към Росексимбанк, в размер на USD 52,5 млн., е погасен предсрочно, като заедно с лихвите от АЕЦ са изплатени общо USD 69 369 123. От отпуснатите от Ситибанк USD 73 964 385 са изплатени USD 55 306 187.
Държим да подчертаем, че плановете за модернизация на 1000-мегаватовите 5 и 6 блок датират още от началото на 90-те години, много преди  присъединяването на страната ни към ЕС. Още тогава в АЕЦ “Козлодуй” започва разработката и внедряването на редица модификации и подобрения, които водят до съществено повишаване на надеждността при експлоатацията им.

2. Категорично не е вярно твърдението, че  отработеното ядрено гориво от АЕЦ “Козлодуй” се връща в Украйна.
Съгласно клаузите на действащите договори с руския доставчик на горивото за АЕЦ “Козлодуй”, компанията поема ангажимент да транспортира, преработва и съхранява само и единствено в Русия отработеното ядрено гориво.

3.  Категорично не е вярно твърдението, че актуалната оценка на западни експерти за състояние на 3 и 4 блок е, че тези блокове “не могат да бъдат модернизирани на разумна цена”.
Този цитат в никакъв случай не отразява реалното състояние на 3 и 4 блок в момента.
В периода 1991 – 2002 г. на 440-мегаватовите блокове са реализирани три големи програми за модернизация, като първите две са приложени за 1-4 блок, а третата – за 3 и 4 блок, предвид политическото решение за спиране на 1 и 2 блок в края на 2002 г. В рамките на първите две програми са направени многобройни подобрения в проекта на блоковете. В периода 2000-2002 г. на 3 и 4 блок са извършени допълнителни модернизации, а до края на 2005 г. за подобрения на безопасността на 3 и 4 блок, в съответствие с условията от дългосрочните лицензии за експлоатация, са изпълнени още проекти.
За постигнатите резултати по отношение на безопасността и надеждността на експлоатация на 3 и 4 блок категорично свидетелстват високите оценки на най-авторитетните световни организации в областта на атомната енергетика, извършили детайлен преглед на състоянието на блоковете. Тези оценки са отразени в заключителните доклади на мисиите, които са официални документи, и обществеността своевременно бе информирана за тях.
Тук ще припомним само оценката на последната от тях – проведената през 2003 г. партньорска проверка от 11 експерти от различни страни членки на ЕС – Групата по атомните въпроси (AQG). Проверката е договорена от българското правителство в хода на преговорите за присъединяването на страната към ЕС при затварянето на глава 14 –“Енергетика”. В състава на мисията бяха включени представители на Италия, Белгия, Дания, Германия, Гърция, Испания, Франция, Австрия, Финландия, Великобритания и един представител на Европейската комисия. В официалните заключения на мисията са направени следните констатации:
• Всички препоръки към България на AQG от 2001 и 2002 г. са адекватно адресирани и изпълнени.
• По този начин България е първата страна, кандидат за членство в ЕС, изпълнила всички препоръки на AQG за постигане и поддържане на високо ниво на ядрена безопасност.
• В АЕЦ “Козлодуй” е извършена отлична инженерна работа по отношение на Системата за локализации на авариите, в пълно съответствие със западните подходи и добри практики.
• Безопасността на реакторите на 3 и 4 блок е осигурена със значителен запас по безопасност до края на срока на лицензиите, издадени от АЯР.
• По отношение на управлението на тежки надпроектни аварии това, което се изпълнява, надхвърля обхвата на препоръките на AQG.
• АЕЦ “Козлодуй” притежава висококвалифициран, компетентен и мотивиран персонал.
• Изграден е и се поддържа адекватен лицензионен режим, изградено е и съществува добро взаимодействие между оператор и регулаторен орган.обратно към новини архив