Карта на сайта

English
АЕЦ Козлодуй АЕЦ Козлодуй
АЕЦ Козлодуй АЕЦ Козлодуй
За централата Актуално Производство Безопасност Информационен център Кариери За децата Култура, спорт, отдих Полезни връзки Галерия
Начало » Актуално » Обществени поръчки » Процедури » архив на обществените поръчки
 
Доставка на специфични резервни части за запорна арматура

Валидна от: 30.12.2019
Валидна до: 04.02.2020

00353-2019-0150/30.12.2019г. - Възлагане на обществена поръчка чрез договаряне с предварителна покана за участие с предмет: Доставка на специфични резервни части за запорна арматура
Oсновен ремонт на кабелни тунели/канали и кабелни лавици за напрежение до 6kV в ЕП2, осигуряващи връзки на сграда “ново резервно захранване” със сгради 5/6ЕБ

Валидна от: 30.12.2019
Валидна до: 03.02.2020

00353-2019-0148/30.12.2019 г. Възлагане на обществена поръчка чрез процедура на договаряне с предварителна покана за участие с предмет: “Oсновен ремонт на кабелни тунели/канали и кабелни лавици за напрежение до 6kV в ЕП2, осигуряващи връзки на сграда “ново резервно захранване” със сгради 5/6ЕБ”.
Доставка на вафелни кърпи

Валидна от: 27.12.2019
Валидна до: 17.01.2020

2019-9095583/27.12.2019 г. Възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферта с обява с предмет: Доставка на вафелни кърпи
Топлинно изолиране на ограждащи елементи и подмяна на остъклени части на складове, собственост на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД

Валидна от: 27.12.2019
Валидна до: 27.01.2020

00353-2019-0149/възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание с предмет *Топлинно изолиране на ограждащи елементи и подмяна на остъклени части на складове, собственост на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД*
обществени поръчки страница: 1 2 3 4 5  следваща