Карта на сайта

English
АЕЦ Козлодуй АЕЦ Козлодуй
АЕЦ Козлодуй АЕЦ Козлодуй
За централата Актуално Производство Безопасност Информационен център Кариери За децата Култура, спорт, отдих Полезни връзки Галерия
Начало » Актуално » Обществени поръчки » Процедури
 
"Доставка на батерии"

Валидна от: 05.09.2019
Валидна до: 05.09.2022

00353-2019-0024/22.03.2019 г. възлагане на обществена поръчка чрез провеждане на публично състезание за сключване на рамково споразумение с предмет: "Доставка на батерии"
Доставка на резервни части, комутационна апаратура и регулираща арматура, производство на SIEMENS AG

Валидна от: 10.07.2019
Валидна до: 10.07.2022

00353-2018-0206/20/12/2018г. Пряко договаряне с предмет: "Доставка на резервни части, комутационна апаратура и регулираща арматура, производство на SIEMENS AG"
Доставка на бои, покрития и разредители

Валидна от: 12.06.2019
Валидна до: 12.06.2022

00353-2018-0192/11.12.2018г. - Възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание с предмет:Доставка на бои, покрития и разредители
архив на обществените поръчки