Карта на сайта

English
АЕЦ Козлодуй АЕЦ Козлодуй
АЕЦ Козлодуй АЕЦ Козлодуй
За централата Актуално Производство Безопасност Информационен център Кариери За децата Култура, спорт, отдих Полезни връзки Галерия
Начало » Актуално » Обществени поръчки

Информационно съобщение относно начина на получаване на Удостоверение за наличие и/или липса на задължения към община Козлодуй

Информационно съобщение мерки за сигурност

Информационно съобщение относно доставка на резервни части по договори за техническо и/или извънгаранционно обслужване. Издаване на фактури.

Информационно съобщение относно вътрешно-общностното придобиване на масла и смазочни материали

Протокол за приемане на СМР

Протокол за окончателно приемане на дейностите

Информационно съобщение публичност

Информационно съобщение относно въвеждане в действие на нова редакция на инструкция по качество - Работа на външни организации при сключен договор с № ДБК.КД.ИН.028/09

Инструкция по качество „Работа на външни организации при сключен договор” Идентификационен № ДБК.КД.ИН.028;

Инструкция по качество „За провеждане на входящ контрол на доставените материали, суровини и комплектуващи изделия в АЕЦ “Козлодуй”” Идентификационен № ДОД.КД.ИК.112 в сила от 12.06.2015г.

Инструкция за работа с удостоверение за КЕП

Подписване на документ с приложение на InfoNotary

Подписване на документ с приложение на StampIt

Подписване на документ с приложение на B-Trust

Образци на декларации и въпросник по ЗМИП /на български език/

Образци на декларации и въпросник по ЗМИП /на английски език/

Образци на декларации и въпросник по ЗМИП /на руски език/